Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kontakta oss      

Coaching – Handledning

NLP är en träningsmodell för bland annat kommunikation, personlig förändring och utveckling. Över hela världen är NLP känd som en av de metoder som ger bäst resultat när det gäller att förbättra individens relationer och att expandera individens förmåga att kommunicera.

Vill du nå dina mål?
Vill du veta hur du gör något bra?
Vill du hjälpa andra via coaching?
Vill du kunna förbättra dina kommunikationsfärdigheter?
Vill du bli en bättre ledare, eller en bättre säljare?
Ta del av de effektiva verktygen som NLP erbjuder!

Om en person kan göra något, så kan du också! NLP bygger på hur de mest framgångsrika människorna inom sitt expertområde gör det de gör, och sedan gör man likadant, med liknande resultat!

NLP står för:

Neuro - Genom vårt nervsystem tar vi emot intryck och sedan processas de genom de fem sinnena. Linguistic - Vi använder språket och icke-verbala kommunikation genom vilket neurologiska representationer kodas, sorteras och får mening. Programming - Hur komponenterna i ett system organiseras för att skapa mönster av aktiviteter eller beteenden.

Vad beställer jag av mig själv

Kan det vara så att jag får det jag beställer? Då behöver jag precisera min beställning

– mitt målfokus. Vilka resurser behöver jag för att ta mig dit? Finns det några hinder på vägen?

Föreläsningar

Vi skräddarsyr föreläsningar utifrån Era önskemål, alltifrån en timme till halv- eller heldagar.  Handledning enligt coachmodellen kan bedrivas både enskilt eller i grupp.

 

AmoGraVis, November 2009, e-mail e-post