Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kontakta oss      

Element B utmärkt som ett led i en teamutveckling

Ett instrument för självskattning och feedback, som kan ge dig ökad insikt om dig själv och dina relationer till andra människor och därmed en ökad tillit och utvecklingspotential i en arbetsgrupp

 

Bakgrund

Element B är ett av världens mest spridda instrument för självskattning och som har sitt ursprung i FIRO teorin. Upphovsmannen är den amerikanska psykologen Will Schutz. FIRO teorin är ett instrument för att förstå mer om sig själv och om gruppers mognad och utveckling. Den ingår i de flesta ledarskapsutbildningar runt om i världen idag.

Kärnan i Will Schutz budskap var betydelsen av självinsikt - att hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Han framhöll också betydelsen av det egna valet - att vi inser att vi hela tiden gör val, såväl omedvetna som medvetna, och betydelsen av att vi är ärliga och öppna mot oss själva och andra. Han var också övertygad om att den organisation som förmår stimulera och stödja sina medarbetare att öka sin självinsikt - och därigenom också sin självkänsla - kommer att se att kreativiteten och effektiviteten ökar. Öppenhet spar tid och pengar

Genomförande

I Element B går vi först igenom en teoretisk del som varvas med övningar, både ickeverbala och gruppövningar. Därefter fyller var och en i ett självskattningsinstrument, där man utgår från sig själv som individ och det man bedömer som sitt beteende i samspel med andra. Därefter får var och en feedback av de andra i gruppen och utifrån det görs en sammanställning av hela gruppens självskattning. Gruppen fortsätter med reflektioner kring sammanställningen och möjliga utfall och var utveckling och förändring kan komma in.

I vilka sammanhang används Element B

I de sammanhang där man vill skaffa sig en ökad självinsikt. Det används ofta i samband med teamutveckling, ledarträning, kompetensutveckling och personlig utveckling. Element B ingår också i The Human Element. Utifrån de insikter var och en får om sig själv och de andra gruppmedlemmarna kan man tillsammans skapa det utrymme som behövs för en optimal grupputveckling.

Kontaktperson
Birgitta Bernhardsson leg.psykolog och organisationskonsult
AmoGraVis AB
Telefon 070 – 31 33 477
E-post: Se nedan.

 

AmoGraVis, June 2008, e-mail e-post