Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kontakta oss      

Föreläsningar inom Hälsa - StressStress har under de senaste åren blivit ett allt större problem. Stress definieras ofta som kroppens reaktion på olika typer av påfrestningar, utmaningar och krav. Individen kan lätt hamna i en ond cirkel där stressen leder till utmattningsdepression.
Orsakerna till den drastiska ök­ningen av stressrelaterade problem är många.

Föreläsning med övningar  - halv dag

Information om mentala och fysio­logiska reaktioner vid stress, vad händer i vår hjärna och i vår kropp?  Hur identifierar man stressframkallande faktorer? Vilka copingstrategier finns till buds och hur kan jag utveckla dem.
Genom en ökad medvetenhet om problemet kan man hjälpa till att förebygga uppkomst av utmattning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium  - Till Individer i  Riskzonen

Deltagarna får information om stressbeteendets fysiska och psykiska orsaker och förlopp, de ges möjlighet att identifiera stressorer samt ut­veckla och träna egna strategier att hantera stress.
Programmet bygger på möjlig­hetsbaserad pedagogik där delta­garen sätter upp förändringsmål inom de områden där orsakerna till stressen finns.
Deltagarna träffas i grupp, två timmar per vecka under 10 veckor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Föreläsning Samarbete – Konflikt

Idag har ett framgångsrikt företag inte bara satsat på ett ekonomiskt och intellektuellt kapital, det har också investerat i ett samarbetskapital. Vad är då ett Samarbetskapital – förmågan att bygga upp och upprätthålla relationer. Om företaget har medarbetare som har förmåga att skapa samarbetsinriktade relationer har det också en större potential att utvecklas och växa. Motsatsen till samarbete är konflikt som kräver mycket energi och därmed går effektiviteten liksom produktiviteten ned, i företaget eller i organisationen. Det innebär i förlängningen en stagnerande eller i värsta fall en krympande verksamhet.

Föreläsningen handlar om:

  • Varför uppstår konflikter?
  • Skillnaden mellan Harmonisyn och Konfliktsyn
  • Hur hanterar man konflikter på arbetsplatsen.
  • Att vara i Röd zon eller i Grön zon
  • Finns det verktyg för att lösa konflikter?
  • Hur skapar man förutsättningar för att utveckla ett samarbetskapital.


Välkommen att höra av dig!

Birgitta Bernhardsson leg.psykolog
Telefon 070 – 31 33 477
AmoGraVis AB

AmoGraVis AB November 2010e-mail e-post