Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kursanmälan

  Var god ring eller e-posta anmälan om flera personer ska anmälas till samma kurs
  Välj kurs (markera med X för vald kurs)
The Human Element
Ledarskapsutbildning
Element B
Myers - Briggs Type Indicator
För- och efternamn
Min befattning
Arbetstelefon
Mobil
E-postadress
Företag/Organisation
Eventuell avdelning
Gatuadress
Postnummer och Ort
Kontaktperson/handl beträffande anmälan
Faktureringsadress (om annan än ovan)
Eventuellt meddelande
   


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack för din anmälan!


Du kan även ringa in din anmälan - eller skicka anmälan per post.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Observera om du skickar kursanmälan per e-post eller anmäler per telefon så ska anmälan göras till oss och inte direkt till kursledare/handledare för respektive kurs.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av
kursavgiften. Företag kan utan debitering byta ut en deltagare mot en annan.

Vid eventuella frågor kontakta Birgitta Bernhardsson på telefon 070 - 31 33 477.

AmoGraVis

AmoGraVis,December 2008, e-mail e-post