Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kontakta oss      

MYERS-BRIGGS

MBTI i gruppen – hur påverkar profilerna gruppens samarbete? En dag
MBTI – uppföljning och  fördjupning . En dag

Vad är MBTI?

Myers - Briggs Type Indicator är ett av världens mest använda hjälpmedel för att öka medvetenheten om grunddragen i den egna personligheten. Det är framtaget av Myers och Briggs och bygger på C G Jungs teorier och arbeten om psykologiska typer; Jungs typologi.

Testet kartlägger vilket sätt vi föredrar att vara på. De olika delarna, som beskrivs, handlar om

• hur vi fokuserar vår uppmärksamhet
• hur vi tar in information
• hur vi fattar beslut 
• hur vi föredrar att leva, planerat och organiserat eller spontant och flexibelt.

Dessa olika delar sammanställs under utbildningen till en personlighetsprofil,som man har stor nytta av att känna igen och förstå för att utnyttja sin fulla potential.
Instrumentet användas bl a för att stärka samarbete,  vid rekrytering, chefsplanering och konfliktlösning. 
Sedan 1988 finns materialet översatt till svenska och har stor spridning i svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Instrumentet är välkänt och har hög tillförlitlighet enligt oberoende bedömare.
Kunskaper om våra olika profiler gör att vi förstår varandra bättre och har lättare för att samarbeta!
Alla grupper som samarbetar kan bli effektivare om de olika medlemmarna uppnår en större förståelse för varandra. Detta är poängen i Myers-Briggs Type Indicator, en profilanalys med gott renommé.

MBTI ger förståelse av:
- hur vi föredrar att vara både på arbetet och privat
- hur olika profiler påverkar en grupps effektivitet
- hur vi kan använda våra likheter och olikheter konstruktivt på en arbetsplats  

AmoGraVis, December 2010, e-mail e-post