Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kontakta oss      

 

En dag med SDI - Arbetsgruppens styrkor - utmärkt som teamutvecklingsdag

Genom att använda sig av SDI - Strength Deployment Inventory,
som är ett frågeformulär och en kartläggning, kan människor upptäcka egenskaper och möjligheter i sitt sätt att relatera till andra människor. Även skaffa sig en större förståelse för arbetskamraternas sätt att reagera och varför den egna arbetsgruppen fungerar så som den gör. Därtill vad en arbetsgrupp kan behöva för ytterligare kompetenser för att utvecklas.

Upplägget på SDI dagen är:

- Kartläggning av arbetsgruppens styrkor
- Vad händer om vi överdriver våra styrkor?
- Konfliktpilen – hur beter vi oss i en konflikt?
- Vilka värderingar/kultur har vår arbetsplats?
- Effektiv feedback - genomförs i lättsam form med hjälp av ett spel: Öppna fönsterspelet
- Sammanfattning av dagen - hur går gruppen vidare?

SDI: Kartlägger gruppens styrkor
SDI - kartlägger gruppens styrkor

Genom att ni genomför en SDI dag kommer arbetsgruppen att få del av samma kunskaper gällande styrkor och konfliktbeteenden som den som gått UGL-vecka och ni skapar ett gemensamt språk i gruppen. Medarbetarna kommer varandra närmare och förstår varandra bättre. Den som själv gått en UGL-vecka får en kraftfullare förankring av kunskapen.


För mer information kontakta:


Birgitta Bernhardsson, leg psykolog och certifierad handledare i SDI
birgitta@amogravis.se
Telefon: 070 - 31 33 477


AmoGraVis AB, November 2010, e-mail e-post